Træk lovforslag om moms på kultur

EU-kommissionen hverken vil, skal eller kan afgøre sagen!

Det står nu lysende klart, at regeringen bør trække det lovforslag, der pålægger kulturlivet en ekstra momsregning på mere end 200 mio. kr. årligt tilbage.

Der er nemlig i påsken kommet et svar fra EU-kommissionen, som svarer på om Danmark er tvunget til at gennemføre forslaget.

EU Kommissionen svarer, at de hverken vil, skal eller kan afgøre sagen - svar

Ergo: Regeringen bør trække forslaget!

Med kommissionen svar står det lysende klart, at lovforslaget grundlæggende er unødvendigt og ikke foranlediget af EU.

Kommissionens svar kommer fordi det nye samarbejde ”Film, Musik og TV i Danmark i februar spurgte EU-kommissionen om Danmark var tvunget til at indføre forslaget.

Parallelt har regeringen også sendt en henvendelse til Kommissionen. Regeringen og partierne bag forliget om Kriminalforsorgen er nemlig enige om, svaret fra EU Kommissionen skal afgøre om moms forslaget skal indføres!

Men allerede nu ved vi altså med Kommissionens egne ord, at Kommissionen ikke har kompetence til at afgøre sagen - svar.

Ergo – uanset hvad Kommissionen svarer regeringen og uanset hvordan regeringen udlægger kommissionens svar, så er det soleklart: Kommissionens kan ikke afgøre sagen.

Den mest logiske konsekvens af denne afklaring må derfor være, at Regeringen trækker forslaget!   

Danmark er nemlig ikke af EU tvunget til at ændre i den nuværende momsfritagelse, selvom denne påstand bliver gentaget igen og igen.