Kan du mærke det? Det lysner for 2024!

Hvad skal du den 28. januar kl. 16? Står det til mig, skal du til den traditionsrige Nytårskur på Dansk Skuespillerforbund, hvor vi skåler tak for året der gik – og ser frem mod alt det nye. Jeg vil varmt opfordre dig til at komme – det en god anledning til at hilse på både kendte og nye ansigter og skabe kontakter. For at slå nytårskurtonen an får du her min status på, hvor vi står som Dansk Skuespillerforbund.

Først og fremmest er vi en stærk fagforening og et unikt fællesskab. Vi har just været igennem en gigantisk krise i dansk film og tv. En krise som tog sin begyndelse, da de store tjenester i Danmark valgte at lukke ned for udviklingen af nyt dansk indhold. Oveni blev krisen desværre massivt forstærket af økonomisk tilbagegang over det meste af kloden. Tilmed en tilbagegang, som har bidt sig så godt fast, at den nu er ved knække nogle af de spillere, der hidtil har været gode til aftage og producere nyt nordisk drama – og dermed sikre arbejde til jer kære medlemmer.

Effekten af medie- og filmforlig
Men vi begynder at se de første små tegn på, at det lysner. Folk rundt om i branchen begynder at blive booket til produktioner igen, så der er ved at blive tændt op i komfuret – men de fleste af os skuespillere kommer nok først rigtigt til at mærke det lidt senere på sæsonen.

Jeg tror på, at det især skyldes det gode medieforlig og det efterfølgende filmforlig, som vi fra forbundets side har været med til at præge sammen med de øvrige brancheaktører. Både det kontante tilskud til branchen og indførelsen af bl.a. kulturbidraget har i mine øjne været med til at bryde isen op – og jeg er virkelig stolt af, at vi som forbund er nået et sted, hvor vi kan være med til at komme med løsninger på de udfordringer, vores branche står overfor.

Men – sagt med et løst citat fra Spiderman – med indflydelsen kommer også et ansvar, og vi må ikke lægge os til at sove på laurbærrene! Udgangen af 2023 viste, at der stadig er masser at kæmpe for og imod. Blandt andet ser vi, at der stadig er stor forskel i løn mellem kønnene i vores medlemsgruppe. Det kan vi i branchen ikke være bekendt, og det skal vi have gjort noget ved. Et af de vigtigste redskaber er bl.a. at tale om den skæve løn – og alt det andet, der kan være svært i arbejdslivet.

Rollerne til kvinder +50 er der ikke
Eksempelvis ser vi lige nu flere kvinder stå frem og fortælle om, hvordan deres arbejdsliv er gået i stå eller i hvert fald tyndet ud, efter de fyldte 50 år. Seje skuespillere som Ghita Nørby, Malene Schwartz og Sonja Oppenhagen har bl.a. delt deres frustration på DR og på den måde give stemme til de mange, mange kvindelige medlemmer, der oplever det samme – men som måske ikke har lyst til at stå frem, fordi de frygter at blive skudt i skoene, at de nok bare ikke er dygtige nok. Men tallene afslører, at manglen på arbejde til kvinder på over 50 år ikke handler om talent – vi ser det over hele linjen. Rollerne er der bare ikke. Den diskrimination – og den lønmæssige skævhed – er hele branchen med til at opretholde, og det må vi erkende og gøre noget ved.

Det er desuden en opgave, som staten burde give en hjælpende hånd til. For der bliver investeret massivt mange skattekroner i vores branche, og som I ved er jeg fortaler for, at de penge bliver ledsaget af en række leverandørkrav om bæredygtige produktions- og arbejdsvilkår – præcis som fx byggeindustrien oplever det, når staten køber ind hos dem.

Frustrationen er forståelig
Jeg føler, jeg har talt om det her i seks år, så jeg deler jeres frustration over, at der ikke sker noget. Men det kræver, at vores samarbejdspartnere og politikerne er med på det. Øvelsen for forbundet bliver at skabe en fælles erkendelse og samtale – og til det er de undersøgelser, som I har deltaget i for nylig, uvurderlige. Og vi kommer selvfølgelig til at arbejde videre med jeres gode svar i undersøgelserne.

Noget, som I medlemmer også taler om, er det, der sker uden for landets grænser – for verden står i brand! Det er uhyggeligt og noget, der gør os alle utrygge – ikke mindst de af jer medlemmer, for hvem disse konflikter ramme nære og kære. Derfor opfordrer jeg til, at vi alle passer på hinanden i en svær tid – uanset religion, etnicitet og postnummer.

Et skuespillerforbund for alle medlemmer
Vi modtager i stigende grad henvendelser fra medlemmer, som synes, forbundet skal markere sig i forskellige geopolitiske konflikter. Og først Ukraine og siden Mellemøsten har vist os i bestyrelsen, at det er nødvendigt, at vi beslutter, hvordan vi som seriøst fagforbund kan møde konflikter rundt om i verden. For vi skal huske, at vi repræsenterer næsten 2400 enkeltpersoner, der alle skal kunne se sig selv i og føle sig som en del af Dansk Skuespillerforbund.

Tilbage er der kun at ønske godt nytår til både jer medlemmer og til verden – må 2024 blive et mere fredeligt år.