Høringssvar vedr. bekendtgørelse om Den Danske Scenekunstskole

Kulturministeriet
maj@kum.dk


             København d. 22. februar 2016

 

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Dansk Skuespillerforbund takker for muligheden for at kommentere det ovennævnte udkast til bekendtgørelse.

Som forbundet tidligere har gjort opmærksom på, er det afgørende, at de ændrede rammer for uddannelserne på Den Danske Scenekunstskole ikke medfører en øget teoretisering og akademisering af scenekunstuddannelserne på bekostning af det praktiske og kunstneriske indhold.
Forbundet finder det derfor positivt, at optagelsen af nye studerende også i fremtiden vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes talent og evner, samt at videnskabelig teori alene skal indgå i uddannelserne i det omfang, det er relevant.

Venlig hilsen
 
Katja Holm