Høringssvar vedr. rapport om biblioteksafgift

Kulturministeriet
kum@kum.dk
lln@kum.dk
ltm@kulturstyrelsen.dk
     
København d. 12. maj 2015

Vedr. Høring over rapport om anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften

Dansk Skuespillerforbund takker for muligheden for at kommentere ovennævnte rapport.

Det er forbundets opfattelse, at de eksisterende økonomiske rammer for ordningen er for begrænsede, men er naturligvis opmærksom på, at det fremgår af udvalgets kommissorium, at de foreslåede modeller skal respektere de rammer, der er fastsat i finansloven.

Forbundet ser positivt på forslaget om, at der afsættes en ny, selvstændig pulje for indlæsere af netlydbøger samt den foreslåede model til pointberegning for netlydbogsindlæsere.

Såfremt forslagene gennemføres vil forbundet dog gerne understrege vigtigheden af, at der sker en løbende evaluering af ordningen set i lyset af udviklingen i forholdet mellem udbuddet af de forskellige værkstyper (digitale lydbøger og musiknumre) med henblik på en eventuel justering af puljens størrelse.

Venlig hilsen
 
Katja Holm