Høringssvar vedr. teatre og andre institutioner på scenekunstområdet

Vedrørende høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver og om Det Københavnske Teatersamarbejde

Dansk Skuespillerforbund har modtaget ovennævnte høringsbrev vedrørende ændring af to bekendtgørelser på teaterområdet og vil i den forbindelse fremkomme med følgende bemærkninger:

• I de tilfælde hvor Statens Kunstfond bemyndiges til at udpege medlemmer til bestyrelsen for henholdsvis Det Københavnske Teatersamarbejde og de enkelte teatre, anmoder forbundet om, at det præciseres, at det er Statens Kunstfonds repræsentantskab (og ikke kunstfondens bestyrelse), der bemyndiges til at foretage udpegningen.

• I tilfældet Folketeatret foreslås det, at ministeren og Det Københavnske Teatersamarbejde får mulighed for at udpege nuværende medlemmer til en tredje, men kort periode. Dansk Skuespillerforbund finder ikke dette hensigtsmæssigt, men henstiller til at det i stedet bliver Statens Kunstfonds repræsentantskab, der i samarbejde med ministeren får mulighed for at foretage en sådan udpegning.