12 min. mere kunst om dagen – det giver vækst

Debatinlæg af Jesper Bræstrup Karlsen, formand for Danske Dramatikere, og
Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund bragt i Jyllands-Posten
13. september 2011.

I valgkampen handler meget om økonomi, vækst og om hvem, der er forlovet med hvem. Men hvornår bliver der plads til at diskutere ”vækst til hvad”?

Der fokuseres meget ensidigt på økonomien, og danskerne bruges som løftestang i forskellige argumentationer fra politisk side: ”Danskerne vil ikke...” eller ”danskere ønsker...”. Forleden skete der så noget for denne valgkamp usædvanligt; danskerne blev spurgt om noget andet end økonomi: Det viste sig, at 69 procent af ”os danskere” mener, at vi skal bevare eller forøge vores samfunds investeringer i kunst og kultur. Et stort flertal af danskerne har altså forståelse for, hvor vigtig kunsten er for et lands velbefindende, for dets værdier og vækst. Vi danskere forstår, hvor vigtigt det er at have en platform for diskussion af værdier, at have mere end ét perspektiv på os selv, og et innovativt, underholdende og ikke parti-politisk forum hvor vi kan diskutere, hvem vi som samfund er, og hvor vi skal hen.

Det er den ene side af kunstens evne til at skabe værdi og – i dette tilfælde åndelig - vækst for samfundet. Den anden side er en helt konkret økonomisk gevinst og vækst, der kan hentes i kunsten. Undersøgelser fra både Danmark og andre lande viser, at når borgerne benytter kulturtilbud, så bruger de penge mange andre steder i samfundet – og skaber dermed vækst. De kører i taxa til teatret, i bussen til biografen, de spiser på restaurant, drikker kaffe, får passet børn osv. Dertil kommer væksten i den lange række af brancher, der er leverandører til kulturlivet – producenter af udstyr, scenografi, mad, programmer og meget meget mere. Brancher, som mærker nedskæringer i kulturlivet lige med det samme – og som derfor også vil mærke en eventuel investering lige så hurtigt. Med flere arbejdspladser og større omsætning til følge.

Og vækst er jo på den politiske dagsorden – det skal vi have mere af. En del af danskerne vil sågar have mere kulturinvestering. Så hvorfor ikke forene de to ønsker? Skab vækst ved at investere i kulturlivet, fremrykke offentlige kultur-investeringer, tænke og strukturere nyt, kreativt og visionært? Der er nok at tage fat på: Nedslidte teatre og spillesteder, manglende kulturprogrammer på public-servicekanalerne, de kreative fags næsten fravær og manglende status i folkeskolen, behovet for en åben scene i hovedstaden, et statsensemble for børneteater, for nu blot at nævne et par ting.

Vi håber og tror, at det nye folketing efter valget vil indtænke kunst og kultur i planerne om at skabe mere vækst i samfundet. Så får vi nemlig to for éns pris – både åndelig og økonomisk vækst. Lad os starte med 12 min. mere kunst om dagen.