Alle taber uden ophavsret

Debatindlæg af Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund bragt i Information den 9. august 2012.

De seneste måneder har diskussionen om ACTA og ophavsret bølget frem og tilbage.

Et argument, der ofte bliver ført i marken, er, at ophavsretten begrænser ytringsfriheden.

Den enes frihed indskrænker i nogle tilfælde den andens frihed. Fx kan man jo heller ikke bare gå, hvor man har lyst; man skal respektere andre folks private ejendomsret.

Der skal være balance mellem ophavsret og ytringsfrihed. Det er ikke rimeligt, at man i ytringsfrihedens navn deler en ny film gratis ud til alle på nettet, så de, der har lavet filmen, herunder skuespillerne, ikke får mulighed for at opnå vederlag for filmen.

Ophavsretten er samfundets ophavsret. Uden ophavsret bliver der ikke lavet mange nye kvalitetsfilm, og hvem er taberne? Det er dig og mig, os alle sammen. Samfundet. Det handler ikke om særinteresser og særlige traktater som ACTA – der som bekendt også nu er afvist af Europa-Parlamentet – men om, at vi som samfund gerne vil have nye danske film.