Det frie internet skal reguleres

Af Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund. Debatindlæg i Information 12. september 2013

I Artiklen:”Det er godt, at vi smadrer myten om det frie internet”, fortæller man, at sagen om whistlebloweren Edward Snowden nu har vist, at internettet ikke er frit og åbent og i virkeligheden aldrig har været det.

Jeg er af den opfattelse, at internettet skal være frit og åbent i den forstand, at alle skal have adgang til det og kunne ytre sig frit; selvfølgelig skal der være forsamlingsfrihed i cyberspace, som Hillary Clinton citeres for i artiklen.

Men hvis det betyder, at magten så overgår til netaktivisterne, – sådan som Pirate Bay-attituden citeres for (”på internettet var det dem, der havde magten”) – så bliver det grotesk. Hvis aktivisterne bestemmer sig for, at frihed er at ”dele” musik og film, som andre har lavet og har rettighederne til, bliver det udemokratisk og en begrænsning af andres frihed. Så bliver det ikke regeringer der begrænser friheden men aktivisterne. Og det har intet med hverken frihed eller demokrati at gøre. Frihed bør gælde for alle; også de mennesker, der har rettighederne til filmene eller musikken.