Egoistsamfundet

Af Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund. Debatindlæg i Weekendavisen den 19. februar 2014

Forsideartiklen i WA 14. februar om "homo technologicus" beskrev teknologibegejstrede unge, der kritiseres for at være elitære og egoistiske. Disse unge er superliberalister og anarkister, der organiserer sig i piratpartier og er imod, at samfundets regler skal gælde på internettet. Som en af dem citeres for i artiklen (i forbindelse med diskussionen om 3D-printere): "Politikerne kan lave al den lovgivning i Danmark og EU, de vil, men hvordan har de tænkt sig at håndhæve deres love, når alle bare kan gå ud og printe et håndvåben"? De ønsker at "fjerne alle regler, så det enkelte individ kan få lov til at udfolde sig".

Det er en argumentationsform, jeg desværre kan genkende. Jeg hører af og til det synspunkt, at på internettet skal de almindelige regler om beskyttelse af kunstnernes ophavsret ophæves. Men hvis man gør det, bliver ophavsretsloven erstattet af ingenting, hvor man bare bruger løs af musik, film og litteratur, som andre har brugt tid og penge på at skabe, uden at betale for det og uden at spørge om lov først. Et egoistsamfund, hvor de regler, der er sat til at beskytte dem, der ikke er blandt de stærkeste, er sat ud af kraft.

Selvfølgelig er der store problemer med at håndhæve reglerne i cyberspace, men i stedet for bare at give op og lade stå til, skulle vi så ikke gøre en indsats i fællesskab? Kunne de unge ikke bidrage med deres teknologiekspertise, så vi sammen kan udvikle ideer til, hvordan internettet kan være frit, samtidig med, at kunstnerne sikres et vederlag for deres arbejde? Det bør være sådan, at den private ejendomsret også anerkendes på internettet. Det er absolut i samfundets interesse at sikre, at kulturproducenter kan leve af deres kunst, så de fortsat leverer nye kulturprodukter. Det handler om kunst, indtjening og respekt!