Fare for mere ufri kunst i Rusland

Af Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund.   
20. august 2013

Når en ny lovgivning i Rusland blandt andet betyder, at homoseksuelle par ikke må adoptere børn, og at det kan straffes med fængsel eller bøder, hvis man uddeler information om »ikke-traditionel seksualitet«, er det efter min mening et basalt anslag mod fundamentale menneskerettigheder. Og loven er da også blevet kritiseret fra mange forskellige sider allerede, bl.a. vores eget Institut for Menneskerettigheder. Og USA’s præsident Barack Obama har kaldt loven for en krænkelse af "basal moral". Jeg kunne ikke være mere enig.

Indgrebet i den seksuelle frihed betyder noget for alle mennesker i Rusland, og det giver stof til eftertanke – også i forhold til landets kunstliv. Jeg frygter, at også kunsten i Rusland vil blive ramt af den diskrimination, loven er udtryk for, bl.a. fordi seksualitet i alle livets afskygninger er noget af det, som kunsten jævnligt beskæftiger sig med.

Hvilke konsekvenser vil denne lov have i forhold den kunstneriske frihed, og for de kunstnere, der skal formidle kunsten? Er der pludselig en række emner, som kunsten ikke kan tage fat på? Jeg er stærkt bekymret over vedtagelsen, og frygter hvilke konsekvenser det vil have for kunsten i Rusland og dermed for samtlige russere. Når man øver vold mod den basale sandhed, at alle mennesker er skabt lige, så påvirker det ikke kun omverdenens opfattelse, men også samfundsopbygningen og udfoldelsesmulighederne for bl.a. kunsten.