Film-arbejdspladser skal sikres

Debatindlæg af Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund, og Martin Strange-Hansen, formand for Danske Filminstruktører bragt i Information 28. december 2011.

Film er ikke bare Oscars, bjørne, løver, gyldne palmer og andre priser. Film er også arbejdspladser. Går det dårligt for dansk film, forsvinder mange danske arbejdspladser.

Der er ikke tvivl om, at manglende respekt for ophavsretten er en af årsagerne til de faldende filmindtægter i disse år. Når folk kopierer, fildeler og streamer uden at betale for filmen, svarer det til at snige sig uden om billetkontrolløren i biografen; den slags gratis smugkig bidrager ikke til at skrabe indtægter sammen til at lave nye film.

Når filmbranchen mangler penge, bliver der ikke lavet så mange nye film. Og færre nye film betyder mistede arbejdspladser. Filminstruktører, manuskriptforfattere, skuespillere, filmfotografer m.fl. står uden arbejde.
Hvis regeringen vil sikre gode rammebetingelser for dansk film, kunne kulturministeren gøre alvor af planerne om den såkaldte brevmodel, som Kulturministeriet har udarbejdet sammen med rettighedshaverne og it- og telebranchen. Vi tror på, at det hjælper at sende informationsbreve direkte til dem, der fildeler, og på den måde få flyttet internettrafikken fra de ulovlige tjenester til de lovlige. Det er i hvert fald et forsøg værd.