Fjern fejl i dagpengesystemet

Af formændene Katja Holm, Dansk Skuespillerforbund, Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund og Lena Brostrøm, Dansk Artist Forbund Debatindlæg i Børsen 20. marts 2018

DI direktør Karsten Dybvad giver i Børsen udtryk for at flere stramninger af dagpengesystemet vil stække den nødvendige fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Tre årtiers dagpengereformer er ved vejs ende mener han og avisens chefredaktør efterspørger i stedet forslag fra fagbevægelsen ’til at øge væksten og fastholde opsvinget’(Børsen 13.marts.)

Som repræsentanter for den mest fleksible arbejdskraft i Danmark, nemlig de udøvende kunstnere, giver vi gerne vores bud: Fjern de systemfejl i dagpengesystemet der betyder at a-kasse-medlemmer bliver straffet for at arbejde.  Nærmere og mere præcist de kommende regler for supplerende dagpenge, hvor én times arbejde kan koste en hel måneds arbejdsløshedsunderstøttelse og de beregningsregler der betyder at viljen til at tage kortere jobs, straffes med dagpengesatser under kontanthjælpsniveau.

De senere års dagpengereformer har haft til hensigt at sørge for at det altid kan betale sig at arbejde. Det er langt fra lykkedes – og dét hæmmer væksten.