Glem ikke de kreative erhverv

Af Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund, Ole Dreyer, formand for Dansk Musikforlæggerforening, Susi Hyldgaard, formand for Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Ivan Pedersen, formand for Danske Populærautorer, Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund, og Lena Brostrøm, formand for Dansk Artist Forbund bragt i Politiken 7. januar 2013.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) tager sammen med flere erhvervsfolk et bombastisk opgør med økonomisk satsning på kreative erhverv (Kroniken 4. januar). Vi er ifølge Kroniken ikke ”en nation af kreative Georg Gearløs’er”, vi skal ikke fortsætte med ”en selvindbildt tro på, at vores kreativitet vil klare sagen for os”, og tanken om at leve af vidensarbejde er ”blændværk, uigennemtænkt og elitær”.

Vi kan i hvert fald ikke leve af at grave grøfter, men det er desværre det, Mette Frederiksen m.fl. gør i Kroniken. Selvfølgelig skal vi også fremover satse på industriproduktion og industriarbejdspladser, som er Kronikens ærinde, men hvorfor skal det ikke kunne ske uden at nedtone satsning på kreativitet og innovation? Det ene udelukker så absolut ikke det andet. Regeringens egen vækstteamrapport fra november peger da også på, at der er gode muligheder for vækst inden for de kreative erhverv. Der er et fantastisk potentiale i eksport af danske film og tv-serier, dansk musik, billedkunst og litteratur, danske computerspil – for ikke at tale om dansk design og arkitektur.

Vidensøkonomi og oplevelsesøkonomi er ganske vist nogle meget misbrugte udtryk i den politiske debat, men det ændrer ikke på deres reelle vigtighed.

Det er klart, at vi har en stor samfundsøkonomisk udfordring. To af de fattigste lande i Europa i begyndelsen af det 20. århundrede var Norge og Schweiz, så pendulet kan svinge, og der udstedes ingen garanti for fortsat velstand for vores lille land. De flere hundrede tusinde tabte arbejdspladser, der nævnes i Kroniken, er i sig selv en alvorlig sag for både samfundet og de mennesker, det går ud over. Det virker ikke hensigtsmæssigt at satse ensidigt på én vej fremad. Vi må satse på flere fronter samtidig. Når løn- og udgiftsniveauet herhjemme vitterlig er så højt, at vi på omkostningssiden under ingen omstændigheder kan konkurrere med store dele af udlandet, er det klogt også at satse på kreativitet og innovation, som selvfølgelig i mange tilfælde kan hænge tæt sammen med selve produktionen, der kommer ud af de nye ideer.

Undersøgelser viser, at de kreative erhverv udgør op mod 7 pct. af bruttonationalproduktet. Det er et stort område med et kæmpe potentiale, som ikke – ligesom industriproduktion – er afhængigt af lave lønomkostninger.

Derfor: Lad os ikke gå over i den modsatte grøft. Vi skal fortsat også satse på kreativitet og innovation. Det kan man gøre på mange måder, men én af dem er en stærk ophavsret, som er omdrejningspunkter for mange virksomheder inden for de kreative erhverv.