Kunst og kultur har værdi for alle

Af Lena Brostrøm Dideriksen, Inge-Helene Fly, Katja Holm, Anders Laursen, Niels Rønshold.
Debatindlæg i Politiken 6. november 2015

Hvis man forstår det værdifulde ved kunst og kultur, vil man også betale for den. Derfor er Megafons undersøgelse i Politiken 4.11., hvor udgifter til sygehuse og børneområdet bliver holdt op mod penge til kunst og kultur, misvisende.

Som man spørger, får man svar. Hvis man spørger borgerne, om man skal lukke det lokale sygehus eller have en ny skulptur, er svaret givet på forhånd. Hvis spørgsmålet derimod lyder: Læser du eller dine børn bøger fra biblioteket? Eller synger du eller dine børn danske sange? Og tilføjer: Vil du betale for, at der bliver skrevet bøger og sange? Så vil svaret nok være ja.

Når man holder udgifter til kunst og kultur op mod ældreområdet, daginstitutioner og uddannelse, er det ikke svært at regne konklusionen ud. Hvis man i stedet spurgte, om landets kunstneriske traditioner skal fortsætte og fornys, eller om der er identitet og betydning at hente i kunst og kultur, og til sidst spurgte: ' Vil du betale for det?', så ville svarene blive nogle andre.

Kunst og kultur er ikke noget, man kun skal støtte, hvis man selv bruger eller nyder den. Kunst og kultur har en større fælles værdi for hele befolkningen. For eksempel ved at forny det danske sprog, udvide sangskatten, udfordre vante tanker og provokere til nytænkning. Det har vi brug for som mennesker og samfund.

Derudover skaber kunst og kultur sammenhængskraft og fællesskab. Det er alt sammen værd fortsat at være fælles om at betale for.