Vi deler din drøm, Uffe

Debatindlæg af Katja Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund bragt i Politiken 22. juli 2012.

For noget tid siden læste jeg med interesse Politikens leder 7.7. (”Generationskampen vindes af ungdommen”) om ACTA, ophavsret og fri udveksling af information på internettet.

Lederen rejser et meget rigtigt spørgsmål, nemlig hvordan kunstnere – herunder mine egne medlemmer – skal kunne leve af deres kreativitet, hvis de ikke reelt har mulighed for at beskytte de kunstneriske produkter. Imidlertid synes jeg ikke lederen forholder sig konstruktivt til spørgsmålet, men forfalder til et simpelt knæfald for ungdommens ”nybrud i synet på ophavsret”.

Emnet er alt for alvorligt til bare at blive affejet med en generationsromantisk belæring om, at de unge altid får ret. Nu er det langt fra alle unge (og hvad menes der egentlig med ”de unge”?), der har den opfattelse, at internettet skal være ureguleret, men der er utvivlsomt mange fra den yngre generation, der mener, at der ikke må findes juridiske hindringer af nogen art på nettet – her skal man selv bestemme, hvad man må og vil.

Hvis vi også i fremtiden vil have kreativt dansk kvalitetsindhold – hvad enten det er film, musik og litteratur eller for den sags skyld nyheder – skal vi have balance på internettet. Balancekunsten går ud på at sikre, at vi ikke bryder med grundlæggende borgerrettigheder (fx at man frit kan udveksle information) og samtidig respekterer grundlæggende ophavsrettigheder (fx at man ikke bare kan hente eller distribuere film). Som det fremhæves i lederen, er det en trussel mod selve produktionen af kreative produkter, hvis alle barrierer for spredningen af disse produkter ryddes af banen.

Det er et alvorligt samfundsproblem, hvis internettet – som spiller en større og større rolle i vores alle sammens liv – bliver opfattet som et sted, hvor de almindelige regler i samfundet ikke gælder, men hvor internetbrugerne selv bestemmer. Hvis dette bliver tilfældet, får vi et samfund præget af egoisme og selvtægt, et samfund, hvor demokratiet er sat ud af spillet.

Jeg håber, at film, musik og andet kreativt indhold vil florere på alle onlinemedier, og at alle, unge som gamle, respekterer de regler, vores folkevalgte har vedtaget om både respekt for den private ejendomsret til åndelige værker og for retten til at bevæge sig uhindret på nettet. Man kan være uenige om, hvordan kreative produkter bedst cirkulerer, men diskussionen burde tage udgangspunkt i en fælles demokrativærdi om, at man ikke – hverken på eller uden for internettet – tager andres ting uden at spørge om lov først. Det er den demokratiske balancekunst.

Naturligvis er det et fælles ansvar at komme med løsninger for at opretholde eller genoprette denne balancekunst, og for rettighedshavernes vedkommende er vi i fuld gang med at komme med lovlige løsninger, der kan tilgodese brugernes behov, uden at det bliver på bekostning af kunstnernes indtjeningsmuligheder.