Vildledende melding fra SKAT

Debatindlæg af formændene Katja Holm, Dansk Skuespiller Forbund, Lena Brostrøm, Dansk Artist Forbund og Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund

Dansk Artist Forbund, Dansk Skuespillerforbund og Dansk Musiker Forbund, der til daglig gør en stor indsats for at informere og rådgive medlemmerne om skatte- og fradragsregler, kan ikke genkende det billede, som tegnes af Erling Andersen, indsatsdirektør i SKAT.

Til Politiken den 24. februar har Erling Andersen udmeldt, at man i kommende informationskampagner vil ”forsøge at nå” musikere, foredragsholdere, skuespillere, artister og andre kreative honorarmodtagere, der med SKATs egne ord kan have en "forkert opfattelse af, hvad der er fradragsberettiget". Ikke andre brancher er direkte nævnt i artiklen.

Gennem Dansk Kunstnerråd (paraplyorganisation for kunstnerorganisationer i DK) udgives på det kunstneriske område hvert år en vejledning om skat for kunstnere der er målrettet deres atypiske arbejdsmarked og den er særdeles grundig. Ligesom forbundene løbende afholder kurser og informationsdage om skat og yder rådgivning til medlemmerne på personlig basis. Alle lægger vi stor vægt på at yde medlemmerne den målrettede service, eftersom de ofte oplever ikke kunne få tydelige og ensartede svar på deres spørgsmål, når de stiller dem hos SKAT.

Medlemmer fra vores tre forbund har givet udtryk for, at de føler sig forurettede ved SKATs antydninger om, at særligt folk fra den kunstneriske branche skulle ”bruge fupfradrag eller være uden for pædagogisk rækkevidde”. Det er ikke tilfældet, og det skal understreges, at vi ikke har haft nogen sager om snydefradrag eller skatteydere, der er blevet sat i karantæne på TastSelv, fordi de har misbrugt systemet.
På den anden side stemmer udtalelsen fra SKAT desværre meget godt med den oplevelse af ikke at blive taget alvorligt som udøvende kunstner, som mange faktisk oplever i dialog med SKAT. Det er, som om man signalerer, at kunstneres virke ikke er et rigtigt arbejde. Ærgerlig og bekymrende for mange af landets kunstnere.

I stedet for alle sine tilfældige udmeldinger tillader vi os at opfordre SKAT til at sætte et større fokus på de arbejdsgivere, der i flere tilfælde ikke lever op til reglerne omkring fx skattetræk, indberetning af honorarudbetalinger og arbejdstimer til Indkomstregisteret. Kontrolindsatsen med disse områder synes netop at være ikke eksisterende.