Tid til at tale – ikke til tavshed

Leder i magasinet Sceneliv #2 2023
Benjamin Boe Rasmussen

Den seneste tid har vi set et opgør med en tidligere teaterdirektørs umoderne og uhensigtsmæssige ledelsesstil. Nogle af vores medlemmer har nemlig valgt at stå frem med deres oplevelser, og vi har siden modtaget flere vidnesbyrd fra medlemmer, der dog ønsker anonymitet.

Mange medlemmer blev hurtigt klandret for, at de ikke sagde fra i situationen. Det er en velkendt teflontaktik, der skal forskyde mistanken til kritikerne. Men at folk først står frem nu er ikke bevis for andet, end at vi i den grad har brug for et opgør med tavshedskulturen.
Og nej, jeg synes ikke, det er synd at en leder bliver konfronteret med en mangeårig usund ledelsesstil – det er synd for de ansatte, der skulle leve med den ledelse og så får anklager om opportunisme kastet i hovedet, når de endelig finder modet til at stå frem. For én ting er sikker: De risikerer mere, end de nogensinde kan vinde ved at træde frem.

Sagen har fået os til skærpe vores rolle som fagforbund og sikre, at vi bakker jer medlemmer op bedst muligt. Vi vil til enhver tid stå bag de af jer, der oplever grænseoverskridende adfærd, og vi slår ring om jer, hvis det er nødvendigt. For vi kender prisen for at stå frem – især på de sociale medier. Vi forsøger at være tydelige i vores opbakning, og vi står også klar med ekstern hjælp fra psykologer og/eller presserådgivere. Og er der noget, der kalder på en juridisk handling, har vi – som I nok ved – jurister, der hjælper medlemmerne. Alt det er bare noget af det, I betaler med jeres kontingent.

Ikke strafbart at være en dårlig chef
Men nogle gange har vi slet ikke mulighed for at give det, I medlemmer måske ønsker allermest – nemlig at være en anklagende myndighed. Vi har ikke en organisatorisk ret til at udstikke over for ledere eller myndighedspersoner, hvordan de skal opføre sig. Og det er ikke strafbart at være en dårlig chef. Balancegangen i den slags sager handler derfor om, hvad vi vil og kan opnå.

Det var eksempelvis det, vi vurderede, da den tidligere kulturminister skulle udpege en til at varetage uddelingen af midler direkte til medlemmerne – og i første gang valgte en, som flere af jer har oplevet som grænseoverskridende. Det valg ville betyde, at medlemmer direkte skulle søge penge hos en person, der havde krænket dem. For os som forbund var der ikke andet at gøre end at gå til ministeren. Det var ikke vores ønske, at det skulle være offentligt, men ministeriet mente, at vi som brancheorganisation skulle forklare grunden til vores indsigelse.

I forårets tilfælde handler det om en person, der ikke længere er del af branchen, og derfor ville formålet med at dele vidnesbyrd offentligt ikke være på linje med branchens opgør med grænseoverskridende adfærd. Efter #metoo og vores fælles indsats med arbejdsgiverne har vi nemlig fokuseret på at ændre fremtidens adfærd og arbejdsmiljø, så vi alle kan arbejde i trygge rammer. Og her er det vigtigt, at vi ikke udstiller dem, der har gjort noget forkert, men at vi bruger den nye viden til at slippe fri af tavshedskulturen. Undtagelsen er naturligvis, hvis der er blevet begået ulovligheder – så skal det håndteres via de rette instanser.
Og det er vigtigt for mig at sige, at hvis vedkommende på et senere tidspunkt er i spil til at blive chef for vores medlemmer, så står vi protestklar foran bestyrelsen eller ministeriet!

Det betyder ikke, at I skal holde op med stille jer frem og sige fra – tværtimod! Og I skal altid tage fat i os. Vi står klar, og vi lytter! Og I kan stole på, at det i fortæller, er fortroligt. Vi går ikke i pressen med jeres oplevelser, men bruger dem som løftestang for at forandre vilkårene for alle. Jeg håber, at I ved, at I altid kan kontakte os og være sikre på at få god rådgivning. Men også, at I har forståelse for, at god rådgivning kan se anderledes ud, end I ønskede.