Skal du arbejde sammen med børn?

Medvirker du i en forestilling eller en produktion, hvor en eller flere af de medvirkende er børn?

Det er altid noget særligt at arbejde sammen med børn, og det kan være en stor fornøjelse. Det kan dog for den voksne professionelle medvirkende nogle gange føles som et stort ansvar – særligt hvis ansvaret for barnet ikke er klart defineret og placeret.
Derfor er der en række praktiske forhold, det kan være en fordel at være opmærksom på og evt. drøfte med arbejdsgiveren.

  • Er der tilknyttet en særlig kontaktperson, der tager sig af de praktiske ting i forbindelse med barnets medvirken, det kan fx være mad, underholdning i pauser og øvning af replikker?
  • Hvis du skal spille tæt sammen med barnet, fx i en forældrerolle, er der så afsat ekstra prøvetid, hvor du og barnet kan lære hinanden at kende?
  • Forventer arbejdsgiveren, at du bidrager med noget ud over det almindelige, fordi der medvirker børn i forestillingen? Hvis ja, så bør du få afklaret, hvad forventningen er, og hvordan den skal honoreres.
  • Hvem har ansvaret for, at barnets grænser bliver respekteret, fx når det er træt, ked af det osv?
  • Er der blevet talt med barnet og forældrene om, hvilken opgave barnet går ind til med sin medvirken i produktionen?

Der pågår i 2024 et arbejde i branchen med at udarbejde nye standardvilkår for arbejdet med børn i film- og tv-produktioner. Denne side bliver opdateret, når der er nyt i sagen.

Oplever du selv forhold for børn på en produktion, der ikke er i orden, kan du kontakte DSF på 33 24 22 00.

Standardkontrakter – det indeholder de

Dansk Skuespillerforbund har udarbejdet to standardkontrakter til brug for børns medvirken i henholdsvis teater- og film- og tv-produktioner. Kontrakterne indeholder de vilkår og de forhold, som efter vores opfattelse skal aftales, når man ansætter børn i branchen. Kontrakterne skal blandt andet være med til at sikre, at arbejdsgiveren får sat navn på en kontaktperson, der har til opgave at tage sig af barnet, at der bliver sat ord på forventninger til barnet og barnets forældre, og at prøvedage, spilleperiode og daglig arbejdstid er aftalt på forhånd. Ud over vilkår om ansættelsesforholdet, indeholder kontrakterne desuden en vejledning til forældrene.

Kontrakt til børn (tv- og filmproduktion)

Kontrakt til børn (teaterproduktion)

Filmordbogen (forkortet udgave)