Filmskoler

Den Danske Filmskole

Dansk Skuespillerforbund har indgået en aftale med Den Danske Filmskole om skuespilleres medvirken i filmskoleelevernes afgangsfilm.

Ved ansættelse skal man anvende den af parterne godkendte standardkontrakt.

Det overordnede princip er, at skuespillere kan ansættes til minimum halvdelen af minimumsgagen på spillefilm (1.550 kr.). Skal filmen vises på tv, skal der imidlertid betales gager, der minimum svarer til hele minimumsgagen (3.100 kr.). Er der betalt til visning på tv, betyder det, at filmen indenfor en periode på 2 år kan vises 6 gange på Danmarks Radio med genudsendelse indenfor 7 dage. 

Filmskoleeleverne og Filmskolen ønsker herudover muligheden for at vise og sprede filmen i en række andre sammenhænge, eksempelvis en kort biografturne, vise filmen på Filmskolens hjemmeside, fremstille en dvd med filmen til branchen, sponsorer m.v. Der lægges i kontrakten op til, at den medvirkende specifikt skal godkende disse udnyttelser, som hver især afkrydses i kontrakten. 

Rettigheder som ikke er overdraget til Filmskolen, tilhører den medvirkende. Ønsker Filmskolen at anvende filmen på andre måder end de i kontrakten aftalte, kræver det en forudgående forhandling. 

 

Super16 og Super8

Dansk Skuespillerforbund har i samarbejde med henholdsvis Super16 og Super8 udarbejdet en standardkontrakt, som altid skal benyttes, når medlemmer af forbundet medvirker i Super16/Super8 førsteårs-, midtvejs-, eller afgangsfilm.

Minimumsgagerne er henholdsvis 1.155,50 kr. og 2.311 kr. + feriepenge for hele optagedage, alt afhængig af hvilke rettigheder der erhverves. Hvis producenten ønsker at ansætte på halve dagsgager, er det en betingelse, at den medvirkende bliver oplyst om det allerede på kontrakttidspunktet.

 

KHB Film & Fotoskole

Dansk Skuespillerforbund har i samarbejde med KBH Film & Fotoskole udarbejdet en standardkontrakt, som altid skal benyttes, når medlemmer af forbundet medvirker i KBH Film & Fotoskoles produktioner.

Minimumsgagen er 1.200 kr. pr. dag. Mod betaling heraf kan produktionen bruges ubegrænset til alle ikke-kommercielle formål af både elever, skuespiller og skole i en periode på 5 år.

 

18Frames

Dansk Skuespillerforbund har i samarbejde med 18Frames udarbejdet en standardkontrakt, som altid skal benyttes, når medlemmer af forbundet medvirker i 18Frames produktioner.

Minimumsgagerne er henholdsvis 1.025 kr. og 2.050 kr. + feriepenge pr. optagedag, alt afhængig af hvilke rettigheder der erhverves.

 

Diverse filmskoler

Dansk Skuespillerforbund har i samarbejde med nedenstående filmskoler udarbejdet standardkontrakter, som altid skal benyttes, når medlemmer af forbundet medvirker i disse filmskolers produktioner.

Minimumsgagerne er 1.025 kr. pr. dag, hvis filmen kun skal anvendes til intern visning. Skal filmen vises offentligt, udgør minimumsgaden 3.100 kr.

Next København, Station Next Aarhus, Kort & Dokumentar Filmskolen, European Film College, Potemkin Film, FilmMaskinen, Viden Djurs, VIA Film, Media College Denmark.

 

Henvendelse angående kontrakterne kan ske til DSF v/Morten Lisby eller Maj Hagstrøm.