2018 med masser af samarbejde på tværs

Leder i magasinet Sceneliv #1 2018
Katja Holm


Når vi når til nytårsaften, bliver jeg altid introvert. Jeg tror, det for mit – og velsagtens mange andres – vedkommende har noget at gøre med en eftertanke, et vemod om man vil: Nåede jeg det, jeg skulle? Hvilke begivenheder prægede mit liv? Hvilke kære mistede jeg? Jeg erindrer alle de gode og alle de svære stunder.
Men jeg tænker også frem: Hvad venter mig? Hvad vil der ske?

Heldigvis kender jeg ikke fremtiden. Heldigvis, for det ville måske være meget skræmmende.

Når jeg imidlertid ser på 2018 for Dansk Skuespillerforbund, er der til gengæld ting, jeg ved vil ske. Jeg ved for eksempel, at vi påbegynder overenskomstforhandlingerne med de københavnske teatre, landsdelsscenerne og Den Jyske Opera. Jeg ved også, at kulturministeren kommer med et udspil til en reform på scenekunstområdet, og jeg ved, at der skal indgås film- og medieforlig. Og ikke mindst ved jeg, at vi har en vigtig opgave i at forebygge og forhindre sex-chikane og dårligt arbejdsmiljø foran os.

I forhold til overenskomsterne har jeg ønsker og håb. Det er mit klare ønske, at arbejdsgiverne har forståelse for og ønske om at forbedre vores arbejdsvilkår og være i dialog med os. Og allerede nu har vi haft en både frugtbar og givtig dialog med arbejdsgiverne, hvor også vi er blevet klogere på deres vilkår og hverdag. Måske skal der åbnes op for andre muligheder, måske skal der gives mere sikkerhed. En overenskomst er altid en aftale mellem to parter. Dette betyder, at vi begge bakker op om de aftaler, vi har. Og jeg er fuld af forhåbning om, at vi når en god aftale – også denne gang.

Medie- og filmforlig står også i samarbejdets navn. I DSF samarbejder vi i disse uger og måneder på tværs af branchen for at finde fælles fodslag til et nyt medie- og filmforlig. Det er et frugtbart samarbejde, hvor vi langt hen ad vejen er enige om de nye skridt for dansk film og for mulighederne i DR.

Det er naturligvis vigtigt at holde fast i en uafhængig stor public serviceudbyder, der har styrken og talentet til at producere godt dansk indhold. Der skal være meget public service, meget dansk indhold.

Imens venter vi på kulturminister Mette Bocks udspil til en reform af scenekunstområdet. Det er nervepirrende, men jeg tillader mig optimisme, indtil jeg får grund til andet. Jeg har noteret mig ministerens ønske om et samfund, der er mere bevidst om kulturen og kunstens rolle. Og det giver mig fornyet håb for kulturens fremtid, at hun lægger op til, at vi kunstnere selv skal deltage mere aktivt i udformningen af vores kulturpolitik.

Sexchikane og dårligt psykisk arbejdsmiljø kom til at fylde rigtig meget i sidste del af 2017. Det var forstemmende at erfare ikke bare omfanget af problemet – men også det, at tavsheden i så mange år havde gjort det muligt. Det skal være slut nu.

Vi er i alt 15 organisationer fra hele film- og teaterbranchen, der er gået sammen om at sikre en professionel branche, hvor alle kan gå på arbejde uden at få overskredet sine grænser. Sexchikane og dårligt psykisk arbejdsmiljø er et fælles problem, som branchen kun kan komme til livs, hvis arbejdsgivere og ansatte arbejder sammen – og bliver ved med det. Vi har flere initiativer på vej, og du har allerede fået en invitation til vores stormøde om psykisk arbejdsmiljø, sexkrænkelser og magt i film-, tv- og teaterbranchen.

Her skal vi skal udveksle erfaringer, lære af ekspertisen på området og sammen blive klogere på, hvordan vi helt konkret bedst griber det forebyggende arbejde an ude på arbejdspladserne. Jeg håber at se rigtig mange.

Der er nok at tage fat på her ved starten af 2018. Og selvom jeg ikke kender udfaldet af noget endnu, ved jeg, at entusiasmen for at finde de gode løsninger er enorm. Og vemodet er væk.

Godt nytår til jer alle.