Det Kongelige Teater varsler lockout

9. marts 2018
Foto: Det Kongelige TeaterFoto: Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater har i dag varslet lockout og boykot. Lockouten, der tidligst vil kunne træde i kraft fra den 10. april, gælder alle medlemmer, der er omfattet af overenskomsten for operasolister og skuespillere mellem Dansk Skuespillerforbund og Det Kongelige Teater.  

Lockouten betyder, at skuespillere og operasolister, der er ansat på overenskomsten og er medlemmer af Dansk Skuespillerforbund, hverken må deltage i prøver, forestillinger eller andet arbejde på teatret. Det betyder samtidig også, at Det Kongelige Teater ikke ansætter medlemmer af Dansk Skuespillerforbund, så længe konflikten står på.  

”Arbejdsgiverne har med lockouten valgt at tage et ualmindelig voldsomt skridt, som efter min mening er ude af proportioner. Lønmodtagernes ønsker er ikke urimelige, og lockout er ikke løsningen, det er forhandlinger,” siger Katja Holm, som stadig håber på en forhandlingsløsning med hjælp fra Forligskvinden.  

Fordi de berørte medlemmer ikke får løn, hvis de bliver lockoutet, har Dansk Skuespillerforbunds bestyrelse besluttet at yde konfliktstøtte til de medlemmer, som var medlemmer af forbundet, da konflikten blev varslet.