Nyt dagpengesystem for a-typisk beskæftigede

19. maj 2017
Nyt dagpengesystem for a-typisk beskæftigede

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede.

Dagpengesystemet skal kunne favne de mange nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer på fremtidens arbejdsmarked. Aftalen tager afsæt i afrapporteringen fra arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet, hvor arbejdsmarkedets parter har deltaget.


Reglerne for selvstændige og atypisk beskæftigede bliver med aftalen i højere grad harmoniseret med reglerne for lønmodtagere, som de samme partier indgik aftale om i oktober 2015. Det skaber bedre mulighed for, at alle, uanset beskæftigelsesform, får samme grundlæggende sikkerhedsnet i forbindelse med tab af arbejdsindkomst.


Med det nye dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede bliver det i højere grad muligt at anerkende, at en person kan have flere typer af beskæftigelse, og at det ikke stiller personen dårligere i dagpengesystemet. Fx vil en person, som både har en selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, kunne anvende begge typer beskæftigelse til optjening af dagpengeret. Det er ikke muligt i dag.
Aftalen gør også op med det meget dokumentationstunge og skønsbaserede dagpengesystem for selvstændige, hvor mange – særligt atypisk beskæftigede – har haft svært ved at gennemskue, om de er berettiget til dagpenge.


Regeringen vil i starten af næste folketingssamling fremsætte et lovforslag, der udmønter aftalen med henblik på, at de nye regler kan træde i kraft 1. juli 2018.