Hvordan bliver jeg medlem?

Dansk Skuespillerforbund er en organisation for professionelle scenekunstnere, som arbejder med skuespil, sang, dans og koreografi.


Som A-medlem kan man optages:

  • Hvis man har afgangseksamen fra en af forbundet anerkendt skole.
  • Hvis man på tre af hinanden følgende år har været B-medlem og i nævnte periode har været beskæftiget som skuespiller, operasanger, danser eller koreograf i et af bestyrelsen anerkendt omfang.
  • Hvis man på tre af hinanden følgende år har været beskæftiget som skuespiller, operasanger, danser eller koreograf i et af bestyrelsen anerkendt omfang.
  • Hvis man tidligere har opfyldt betingelserne for opnåelse af A-medlemskab og kan dokumentere engagement inden for et af de nævnte områder.

Som prøvemedlem kan man optages:

  • Hvis man overfor bestyrelsen kan dokumentere at være beskæftiget som skuespiller, operasanger, danser eller koreograf på løn- og arbejdsvilkår, der er godkendt af forbundet.

Som elev kan man optages:

  • Hvis man er optaget på en af DSF anerkendt skole i Danmark såvel som udlandet.