Nyt om Corona


DSF web-talk 29. maj kl. 10.00

Mandag 25. maj

Dansk Skuespillerforbund inviterer til online snak 29. maj kl. 10.00.

Prøver og optagelser kan så småt begynde igen, og ifølge Kulturministeriet kan man søge kompensation, selvom man har dagpengeret.

Derfor afholder vi endnu en gang DSF web-talk.

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/87023280029
Meeting ID: 870 2328 0029

Mandag 18. maj

Vi har fået nye oplysninger fra Slots- og Kulturstyrelsen omkring dagpengerettens betydning for at søge hjælpepakken for kunstnere. Det er nu præciseret, at det er muligt at søge hjælpepakken, selvom man har ret til dagpenge, men ikke har modtaget dagpenge i den periode, hvor man søger om hjælp fra hjælpepakken.

Derudover er hjælpepakken for kunstnere forlænget, så den gælder perioden indtil 8. juli 2020 ligesom de øvrige hjælpepakker, og man kan vælge om man vil søge ordningen i perioden 9. marts-8. juni 2020 eller 9. marts-8. juli 2020.

Ansøgningsfristen er 8. juni 2020, og man kan søge via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 31 53 13 34.

Onsdag 13. maj

Onsdag 6. maj

Retningslinjer for genoptagelse af film- og tv-produktioner
Nu er de der endelig - retningslinjer for hvordan film- og tv-produktioner kan genoptages. Retningslinjerne er tiltrådt af Producentforeningen, Film- og Tv-arbejderforeningen, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører, og bakkes op af Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn.

Her følger de overordnede retningslinjer for ansatte og medvirkende på audiovisuelle produktioner i Danmark i forhold til COVID-19. Der henvises til de danske myndigheders fælles side med information om COVID19.

Retningslinjerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra de danske sundhedsmyndigheder og skal opdateres løbende.

Der gælder særlige regler for optagelser på offentlige steder. Kontakt lokalt politi og orienter dem og tal udfordringer igennem med dem. Myndighedernes regler for forsamlinger udendørs justeres løbende. Der henvises i øvrigt til politiets retningslinjer.

Producenten er ansvarlig for, at produktionen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

På alle produktioner udpeger producenten en COVID19 repræsentant, som indgår i produktionens Arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppen tilrettelægger og kontrollerer at retningslinjerne følges. A-funktionerne inddrages i samarbejdet om at undgå smitte af COVID19 på settet.

Der udarbejdes konkrete planer for optagelserne med henblik på at reducere smitterisiko og overholde retningslinjerne, og alle ansatte og medvirkende informeres om planerne. Der skal være de nødvendige værnemidler til at sikre de konkrete optagelser. Der henvises til Arbejdstilsynet for information omkring COVID19 og arbejdsmiljø.

Alle involverede i produktionen skal oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne. Vand, sæbe og håndsprit skal være tilgængeligt for alle involverede. Der skal være værnemidler til rådighed som handsker, mundbind/visir, kittel etc. i nødvendigt omfang.

Leverandører af udstyr sørger for klargøring og generel rengøring. Der skal være retningslinjer for løbende rengøring.

Ved planlægning af produktionen skal fokus være på at reducere antallet af ansatte og medvirkende i den konkrete optagelse med henblik på at reducere mulig smittespredning. Arbejdet skal tilrettelægges, så det i størst muligt omfang er muligt at have forskudte mødetider, så færrest muligt ansatte og medvirkende er til stede på samme tid.

I produktionen og på optagelser skal alle involverede overholde myndighedernes regler om afstand mellem hinanden, fx ved at sprede ansatte og medvirkende over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.

I forhold til funktioner som stylist, makeupartist og lyd, der i perioder er tæt på skuespillere og medvirkende, skal der særlig fokus på myndighedernes retningslinjer. Der udarbejdes her særlige planer for brug af værnemidler, rengøring og arbejdsgange.

Kantine/bespisning på produktionen skal indrettes hensigtsmæssigt og rengøres før og efter brug. Mad kan ikke serveres som buffet, og der skal sikres tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, og indretningen skal sikre, at der ikke opstår kødannelse. Der henvises til Fødevarestyrelsens retningslinjer.

Arbejdsmiljøgruppen sikrer, at der på produktionen er en plan for løbende ekstra rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.

Hvis producenten har ansvaret for fælles transport til optagelserne, skal transporten tilrettelægges, så de ansatte og medvirkende kan overholde myndighedernes retningslinjerne for afstand. Det skal sikres, at personer der af praktiske grunde transporteres sammen, konsekvent dagligt transporteres sammen, så forskellig sammensætning af grupper af personer holdes på et minimum.

Ingen ansatte eller medvirkende må møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på, at de er smittet af COVID-19. Ved tegn på COVID -19-symptomer, kan producenten hjemsende medarbejderen uden varsel med almindelig lønkompensation.

På produktionen skal Arbejdsmiljøgruppen sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19. Instruksen skal følge myndighedernes retningslinjer.

Indkvartering skal foregå efter myndighedernes gældende retningslinjer.

Ansatte og medvirkende, som tilhører en risikogruppe i forhold til COVID-19, har ansvaret for at oplyse producenten om forholdet og aftale hvordan, vedkommende kan deltage forsvarligt i produktionen.

Ansatte eller medvirkende, hvis familie har symptomer på eller er smittede med COVID-19, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

Er der på produktionen ansatte eller medvirkende, der vender tilbage efter et COVID-19-sygdomsforløb, skal det ske i følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår man kan anses for at være smittefri. Tilbagevenden til produktionen kan kun ske efter direkte aftale med producenten.

I det omfang, der er tilgængelig testkapacitet, sikrer producenten, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 test følges - mhp. hurtig raskmelding.

Søndag 19. april

Igen i går lørdag blev der landet hjælpepakker, der kan få kæmpe betydning for vores branche og medlemmer. Sidst på eftermiddagen blev man enige om at udvide flere af de eksisterende hjælpepakker med en måned, så de gælder indtil 8. juli. Derudover blev der først på aftenen landet en aftale, der blandt andet skal hjælpe de private musicalproducenter og sommerrevyerne. Hjælpepakken betyder, at arrangører kan få økonomisk hjælp i forbindelse med aflyste forestillinger helt frem til 31. august 2020, og som har flere end 350 deltagere.

Jeg er sikker på, at det betyder, at endnu flere af vores arbejdspladser kommer til at overleve, og endnu flere medlemmer vil få løn, selvom de forestillinger, de skulle have været med i, bliver aflyst.

Præcis hvad de nye hjælpepakker kommer til at betyde, og om der stadig er nogen, der falder igennem, kommer vi til at se på i de kommende dage sammen med arbejdsgiverne, og vi er selvfølgelig klar til at smøge ærmerne op igen, hvis der bliver brug for det. Det er klart, som nogle af politikerne også gør opmærksom på, at alle ikke bliver samlet op, men alene det at de på den her måde anerkender kulturen, og den måde vores "forretning" kører, kan simpelt hen ikke overvurderes.

Indtil videre er jeg bare så taknemmelig for, at mange af vores arbejdsgivere ser ud til at kunne overleve. Jeg er mega taknemmelig over at bo i et land, hvor man kan komme i kontakt med de politikere, der er afgørende for vores tilværelse, at de lytter og gerne selv tager kontakt til os. Vi dykker længere ned i de mange informationer i løbet af de kommende dage og vender tilbage. God søndag.

Benjamin

Onsdag 8. april

I går fik vi en hjælpepakke specielt for kunstnere og hjælpepakkerne for virksomheder blev åbnet for teatre, der modtager offentlig støtte. Vi er super glade for begge dele, men vi ved også, at der fortsat er både arbejdsgivere og enkeltpersoner, der ikke er taget hånd om endnu, så vi fortsætter arbejdet for at sikre bedst mulige betingelser for dem også.
 
I forhold til kunstnerpakken vil man kunne søge den fra 27. april på dette link.
 
Vi ved godt, at selv om der kommer pakker, bliver den her krise virkelig hård for medlemmerne. Derfor har vi også undersøgt mulighederne for selv at kunne hjælpe økonomisk. Vi har afsøgt flere muligheder:
 
Om kontingent:
Vi kan desværre ikke nå at stoppe opkrævningen af kontingentet for 2. kvartal, som skal betales her i starten af april, da den allerede er sendt ud. Til gengæld har vi valgt at droppe opkrævningen af kontingent for 3. kvartal, så I alle kan se frem til et økonomisk pusterum senere på året.
 
Mange af jer vil garanteret ringe og sige, at I sagtens kan betale, men der skal I vide, at det er for dyrt og besværligt at gøre det frivilligt. Derfor vil vi i stedet opfordre jer til at købe et årskort til et teater eller et gavekort til en forestilling eller invitere nogle fattige kammerater i biffen. Eller sende en MobilePay til en kammerat, der er på røven.
 
Om Filmex:
Vi har besluttet at fremskynde udbetalingen af de Filmex-midler, vi allerede har fået ind. Det drejer sig i alt om cirka 20 millioner kroner, som vil blive udbetalt så snart vi kan – nok allerede til maj.
 
Om Hjælpefonden:
Vi har, som I ved, en hjælpefond for medlemmer, der har det hårdt eller er udsatte. Enten økonomisk eller helbredsmæssigt. Den fond vil vi styrke og gøre lidt lempeligere, så vi kan hjælpe flere, der bliver påvirket af krisen.
 
Vi håber, at det også kan medvirke til at holde sammen på det hele for nogle af jer i denne svære tid.
 
Pas godt på jer selv og hinanden. God påske til alle og husk at holde afstand.

Tirsdag 7. april

Efter statsministerens udmelding i går 6. april er der ingen tvivl om, at COVID-19 krisen kommer til at ramme alle og også vores medlemmer hårdt. Vi venter stadig på, at der bliver taget hånd om vores arbejdsgiveres økonomiske udfordringer, men vi ved, at der bliver arbejdet på livet løs for at finde en ordning. Vi håber, at der bliver fundet en løsning før påske.
 
I mellemtiden er den rigtigt gode nyhed, at kulturordførerne sent i aftes blev enige om at lave en støtteordning for kunstnere. Det har været lange og svære forhandlinger, men med en kombination af stærkt samarbejde med vores søsterorganisationer og politisk lydhørhed er det lykkedes at opretholde presset. Selvfølgelig kan man – hvis man vil – finde ting i ordningen, der kunne være anderledes, men i den situation vi er i, er sådanne ordninger ikke en bland-selv-slik-butik. Det er en kæmpe hjælp for kunstnere i alle brancher, og det er ret fantastisk, at vi får den her anerkendelse fra politikerne. Vi er sikre på, at den vil hjælpe rigtig mange medlemmer. Du kan læse om aftalen her.
 
Da aftalen kun er få timer gammel, er det ikke meldt ud, hvor og hvornår man kan søge om at få del i pengene, men vi vender tilbage, når vi får mere at vide. I mellemtiden kan du læse om de andre ordninger her.
 
I sekretariatet arbejder vi fortsat på højtryk for at påvirke politikkerne, så branchen hurtigst muligt kan komme på fode igen, når det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt. Indtil 10. maj kommer vi fortsat til at arbejde hjemmefra. Det betyder, at sekretariatet stadig er lukket – indtil videre indtil 10.maj. I DSF Studio arbejder Karin også på højtryk for at så mange af de planlagte aktiviteter kan afholdes ’på skærm’ eller rykkes til efter sommer.
 
Pas godt på jer selv og hinanden derude. Vi kæmper selvfølgelig videre for jer her i forbundet, og vi er der for jer, når I har brug for os! 

Tirsdag 31. marts
    
Det der fylder mest i disse dage, er hvordan kulturlivet skal komme nogenlunde helskindet igennem krisen.

Søndag og mandag blev forholdene lidt forbedrede for B-indkomstmodtagere, og i dag har vi været i kontakt med ordførerne og Kulturministeriet for at lægge pres på for at redde institutionerne, de private teatre og tv- og filmbranchen. Og det er de næste par dage, der afgør det. Vi har valgt at udnytte den taletid, vi fik ved at larme i sidste uge, til at få direkte kontakt til politikerne. Og det er lykkedes – hvordan det udkrystalliserer sig får vi at se, men Anna-Katrine og jeg sidder klar ved telefonen 24/7, og heldigvis er der nogen af dem, der ringer for at få data og anbefalinger. Vi har faktisk været mega checkede, så der har været bud efter os.   

Dagens gode nyhed er, at de midler der er uddelt fra Statens Kunstfond til projektstøtte ikke kræves retur, hvis projektet er ramt af aflysning. Det kan lyde ubetydeligt, men det var faktisk en reel bekymring og trussel for en del af vores medlemmer. Der kommer forhåbentligt mere godt nyt i morgen. Vi vender tilbage, så snart vi ved mere.

Benjamin Boe Rasmussen

Torsdag 26. marts

Kære venner

Først og fremmest håber jeg, at I alle har det godt og formår at takle den uvirkelige virkelighed, som vi alle befinder os i lige nu. Os fra skuespillerforbundets sekretariat arbejder stadig på fuld blus for at skabe så meget tryghed om situationen for jer alle, som vi kan. Vi ved, at situationen spidser til mange steder nu, hvor Danmark skal være lukket ned i yderligere tre uger.

I de seneste dage er der til gengæld også blevet vedtaget en række redningspakker – og i dem kan der være hjælp at hente. I hvert fald for nogle af jer medlemmer og for nogle af arbejdsgivere i branchen. Men selv om pakkerne er blevet vedtaget på et overordnet plan i Folketinget, er detaljerne i dem endnu ikke faldet på plads.

Derfor ved vi endnu ikke nøjagtigt, hvor mange af jer, der vil være omfattet og på hvilken måde, og det skaber selvfølgelig tvivl og usikkerhed. Men det betyder også, at vi som organisation stadig har mulighed for at påvirke, hvordan pakkerne bliver udmøntet i praksis. Så vi presser på, alt hvad vi kan, for at reglerne bliver så gode for jer som muligt.

Vores indsats er dog også lidt af en balancegang, når det gælder forholdet mellem jer og branchen som helhed, der jo også rummer arbejdsgiversiden. Der skal ikke herske tvivl om, at det er medlemmernes interesser, vi først og fremmest varetager. Men vi og arbejdsgiverne har en jo kæmpe fælles interesse i, at virksomhederne i branchen også kommer igennem krisen.

Derfor arbejder vi netop nu direkte med en hel række arbejdsgivere om at finde de løsninger og kompromisser, som bedst muligt kan sikre både vores medlemmers økonomi her og nu, men også overlevelsen for virksomhederne. Der må alle være indstillede på både at give og tage – og det er heldigvis også den indstilling vi møder i dialogerne.

Alt dette ændrer dog ikke ved, at der uden tvivl vil være nogen af jer, der ikke kommer til at passe ind i en af standardløsningerne. Medlemsskaren i skuespillerforbundet er simpelthen for broget til, at det er et realistisk scenarie. Men ingen af jer er glemt. Og når effekten af de forskellige pakker, der nu er i spil, er gjort op, er vores fokus naturligvis på jer, som hverken kan få løn, lønkompensation eller dagpenge.

Ingen skal føle sig alene med udfordringerne i denne tid. Og det gør vi heldigvis heller ikke på sekretariatet. For I er jo simpelthen så skidegode til både at informere og opmuntre os. Vi ville være meget mere rørte, hvis vi havde tid til det. Men tak for det hele og bliv ved med at give jer til kende med både godt og skidt!

Benjamin Boe Rasmussen

Torsdag 19. marts

Hjælpepakke til freelancere og ledige
 
Finansministeriet har i dag kl. 11 fremlagt en hjælpepakke, som vil kunne få stor betydning for mange af vore medlemmer. Vi hæfter os særligt ved:

  • Honorarmodtagere, der oplever et fald i B-indkomsten på 30% vil kunne få dækket 75% af B-indkomsttabet, dog maksimalt kr. 23.000 om måneden.

  • Dagpengeancienniteten sættes på pause i perioden fra 9. marts til 9. juni. Dvs. at man kan få dagpenge tre måneder længere end efter de sædvanlige regler.

  • Sygedagpengeperioden vil også blive forlænget med tre måneder.

I de kommende dage vil vi studere aftalen i dybden, ligesom vi forventer, at vi får yderligere oplysninger om detaljerne i forhold til, hvordan man opgør sit krav, hvordan man ansøger om hjælpen osv. Så snart vi ved mere, skal vi nok vende tilbage.

Onsdag 18. marts

Alle danske tv- og filmproduktioner  (som vi kender til via Producentforeningen) er pt. lagt stille og de udenlandske hold er kommet hjem. Nu er udfordringen, hvordan vi kommer videre, og hvordan vi sammen med de involverede parter forholder os.

Fredericia Teaters konkurs berører mange, da teatret i mange år har været førende på musicalproduktionerne herhjemme. Samtidig er det en kæmpe arbejdsplads, og med konkursen har mange mistet deres job.

Tirsdag formiddag deltog DSF i et møde med kulturministeren og de andre brancher under ministeriet. Her talte vi om den svære situation, som teatrene og billedproducenterne står i – og selvfølgelig også alle vores medlemmer.

Derfor blev der også talt om en ’corona’-undtagelse i dagpengereglerne i forhold til beskæftigelseskravet.

Desværre var det møde ikke særligt opløftende. Men DSF arbejder på løsninger, sammen med resten af branchen, så vi kan betale husleje og undgå for mange konkurser. Vi skal have en plan for dagpengesystemet. Hvis vi ikke kan få reddet dansk kulturliv og vores arbejdspladser, skal vi som det mindste have et dagpengesystem, der kan tage imod os – uden at vi skal lave meningsløs beskæftigelsesterapi.

Vi arbejder på højtryk for at hjælpe alle medlemmer!

Torsdag 13. marts

Hvis myndighedernes anbefalinger vedrørende coronavirus/Covid-19 får betydning for dit ansættelsesforhold

På baggrund af myndighedernes anbefalinger vil mange arrangementer og arbejdsopgaver blive aflyst eller ændret.

Hvis din forestilling/prøve/filmoptagelse eller lignende bliver aflyst, og du bliver bedt om ikke at møde på arbejde, vil du som udgangspunkt fortsat have krav på løn. Spørg for en sikkerheds skyld din arbejdsgiver, om der vil blive udbetalt løn.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte forbundet – helst ved at du sender din kontrakt til dsf@skuespillerforbundet.dk med oplysning om, hvad arbejdsgiveren har meddelt samt dit navn og telefonnummer. Så kontakter vi dig snarest muligt.

Torsdag 12. marts

Til film- og tv-branchen
I lyset af den alvorlige situation omkring corona-virus og regeringens anvisninger til borgere og virksomheder, er Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen enige om at følge regeringens løbende vejledninger. Branchen vil derfor samarbejde om at håndtere den alvorlige og helt usædvanlige situation vi står i.

En situation der påvirker både kommende og igangværende produktioner til film og tv i Danmark og udlandet.

Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen er enige om at anbefale:

  • At Producenterne foretager en konkret vurdering, af hvordan igangværende produktioner i ind-  og  udland kan fortsætte. Det sker i tæt dialog med de ansatte.
  • At ansatte og tilknyttede medarbejdere i videst muligt omfang arbejder hjemme eller i mindre grupper/redaktioner.
  • At kommende produktioner i forsøges udsat i dialog med kunderne og de ansatte.
  • At Producenterne løbende reviderer igangværende produktioner med henblik på at udsætte optagelser eller ændre optagelser, så færrest mulige deltager. Det sker i tæt dialog med de ansatte.
  • At igangværende produktioner gennemføres under iagttagelse af fleste mulige forholdsregler i forhold til risici for smitte.

Der er tale om en helt usædvanlig og alvorlig situation og vi opfordrer, til at producenter og medarbejdere finder fleksible løsninger, der passer til de konkrete produktioner.

Producenterne vil være i løbende kontakt med kunderne, med henblik på at vurdere situationen og følger naturligvis udviklingen og de relevante myndigheders udmeldinger og vejledninger.

Danske Dramatikere, Danske Journalistforbund, FAF, Danske Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Producentforeningen

Torsdag 12. marts

FTF-A har oplyst os om følgende:
I lyset af statsministerens pressemøde i går aftes, har vi her til morgen lukket for fremmøde på alle vores kontorer. Foreløbigt gælder dette til og med uge 13.

For alle vores ledige medlemmer gælder, at de skal følge anbefalingen "at blive hjemme i en periode" Det indebærer derfor, at de ikke skal stå til rådighed, ikke søge job, og ikke deltage i samtaler. De vil fortsat få deres dagpenge.

Vi opdaterer løbende vores kommunikation på hjemmesiden og opfordrer alle medlemmer til at holde sig orienteret der. I kan gøre det samme her.

Tirsdag 10. marts

Coronavirus (COVID-19) spreder sig hastigt i øjeblikket og for at inddæmme smitten, opfordrer regeringen bl.a. til, at arrangementer, koncerter og teaterforestillinger med flere end 1.000 deltagere aflyses samt at unødvendige rejser undgås.

Dette kan medføre en række ansættelsesretlige problemstillinger, som man kan blive nødt til at forholde sig til.

Det er forbundets vurdering, at der lige nu ikke er tale om situationer omfattet af bestemmelserne i overenskomsterne om force majeure.

Vi anbefaler, at vores medlemmer følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at man i øvrigt møder på arbejde som aftalt og opfylder sine kontraktlige forpligtelser og derudover følger sin arbejdsgivers anvisninger.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, må du endelig ringe til forbundet.

Nyhedsbrev om corona

Nyhedsbrev 18. marts 2020