Dagpenge

Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de seneste tre måneders lønindtægt. A-kassen henter selv oplysningerne via e-indkomstregistret. Hvis du har haft ukontrollerbart arbejde (fx honorar for en workshop) kan det være nødvendigt at indsende lønsedler og kontrakter. 

Du kan modtage dagpenge i sammenlagt 2 år (104 uger) inden for en periode på 3 år. Forbruget af dagpenge bliver opgjort ugevis. Det vil sige, at uanset om du har fået fulde eller supplerende dagpenge i en uge, har du forbrugt denne uge af den samlede dagpengeperiode.  

Hver gang du som dagpengemodtager har optjent 1924 arbejdstimer (indenfor de seneste tre år), har du mulighed for en genindplacering. Det betyder, at du kan starte forfra i dagpengesystemet med ret til dagpenge i en ny treårsperiode.


Supplerende dagpenge

Hvis du er delvis arbejdsløs, kan du måske få supplerende dagpenge.
 
Det kræver, at du har under 29,6 timers arbejde pr. uge, at du står fuldt til rådighed og kan overtage anvist fuldtidsarbejde med én dags varsel. Desuden kræves det, at du ikke har et opsigelsesvarsel, eller at du frit kan placere din arbejdstid.

Hvis du har fast deltidsarbejde, er kravene til din jobsøgning skærpede. Desuden vil a-kassen kræve en frigørelsesattest, hvis du er ansat med et opsigelsesvarsel.

Man kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Kun de uger, hvor du både arbejder og får udbetalt supplerende dagpenge, regnes med i de 30 uger. Tidsbegrænsningen gælder for alle – både dem, der har et opsigelsesvarsel, og dem, der er løst ansat. 

Det er en god ide at overveje, om du ønsker supplerende dagpenge i en uge, hvor du fx har fået et honorar svarende til en uges dagpenge. Hvis du i en uge ikke ønsker at få supplerende dagpenge, skal du skrive på dit dagpengekort, at du ikke ønsker supplerende dagpenge i den pågældende uge.

Har du modtaget supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger, så stopper din ret til at modtage supplerende dagpenge. Men du kan fortsat få fulde dagpenge, hvis du stadig har dagpengeret. 

Hvis du på ny ønsker at få supplerende dagpenge, skal du inden for en 12-månedersperiode have 26 ugers ustøttet arbejde med over 30 timer i hver uge. 

Du skal have opbrugt alle dine 30 uger med supplerende dagpenge, før du kan optjene en ny 30-ugersperiode. Det kan være en god ide at holde regnskab med, hvor mange uger du har brugt, så du måske kan få afviklet dem alle sammen, inden du påbegynder et længere engagement.

Frigørelsesattest

Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver har givet afkald på varslet. Det kan ske

  • ved hjælp af en frigørelsesattest eller
  • ved at give afkald på varslet i kontrakten. 

Der er kun én undtagelse: hvis der står i din kontrakt, at du selv kan tilrettelægge arbejdet. 
Hvis din arbejdsgiver er forpligtet til at følge en overenskomst, har du altid et opsigelsesvarsel. 

Frigørelsesattesten skal være a-kassen i hænde senest 5 uger, efter at arbejdet er påbegyndt. Ellers mister du retten til dagpenge for perioden indtil den dato, hvor a-kassen modtager attesten. 

Kravet om frigørelsesattester gælder også for film/tv-området. Vi anbefaler derfor, at du kontakter FTF-A eller DSF, hvis du får arbejde af mere end 2 dages varighed på film eller tv.