Overenskomster/aftaler

Dansk Skuespillerforbund har indgået overenskomster og aftaler med en række arbejdsgivere på de områder, hvor forbundets medlemmer arbejder. Til langt de fleste overenskomster og aftaler er der knyttet standardkontrakter, som skal benyttes.  

Du kan se de enkelte overenskomster/aftaler og tilhørende kontrakter her.

Vejledning

Du kan kontakte DSF for at få råd og vejledning tidligt i fasen, allerede når du får tilbudt et job. Det kan være en god ide at få vores jurister til at kigge kontrakten igennem, inden du skriver under. DSF sørger i den forbindelse for, at de vilkår, som er fastsat i overenskomsterne, altid overholdes. Kontakt os altid, inden du skriver under. Det kan være meget svært at ændre på noget, hvis kontrakten først er underskrevet.

Det er vigtigt, at du altid har en underskrevet kontrakt, inden du begynder at arbejde.

DSF træder ind i alle sager, der vedrører overtrædelse af overenskomsterne, kontraktbrud, manglende betaling, manglende feriepenge osv. 

Spørgsmål vedrørende teaterområdet:
Magnus Homann Poulsen og Matilde Dahl Petersen

Spørgsmål på medieområdet: 
Maj Hagstrøm og Morten Lisby

Kollegiale aftaler

Kollegiale aftaler er aftaler, som ikke er indgået med en arbejdsgiver. Det er aftaler, som medlemmerne af Dansk Skuespillerforbund på en generalforsamling har lovet hinanden at følge inden for bestemte områder.

Revy
Koreografi
Radiospeak
Filmproduktion og webserier (begrænset budget)

Kontrakter

DSF har udarbejdet følgende kontrakter til anvendelse, der hvor arbejdet ikke er omfattet af en af DSF's overenskomster eller kollegiale aftaler.