Den Jyske Opera

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) og dansere, der ansættes af Den Jyske Opera.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør pr. 1. oktober 2018 24.724,36 kr. pr. måned.

Minimumsbetaling for lyndublering er i henhold til protokollat 1:
Beløbet for mindre roller/parti udgør pr. 1. oktober 2018 4.944,87 kr.
Beløbet for mellemroller/parti udgør pr. 1. oktober 2018 8.169,79 kr.
Beløbet for store roller/part udgør pr. 1. oktober 2018 16.017,08 kr.

Pensionen er på 20 %.