Grønnegårds Teatret

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (minus kor) og dansere, der ansættes af Grønnegårds Teatret.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 27 i statens lønsystem.
Pr. april 2017 udgør dette 25.705,67 kr. pr. måned.
For beløb på andre skalatrin se under VI på lønkortet her

Pensionen er på 10 %.