Grønnegårds Teatret

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (minus kor) og dansere, der ansættes af Grønnegårds Teatret.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 27 i statens lønsystem.
Pr. december 2017 udgør dette 26.081,92 kr. pr. måned.
For beløb på andre skalatrin se under VI på lønkortet her

BELØBENDE ER GÆLDENDE FOR DECEMBER 2017
BELØBENE FORELØBIGE OG BLIVER FORMENTLIG LIDT LAVERE, NÅR DEN ENDELIGE UDREGNING FORELIGGER I JANUAR 2018

Pensionen er på 10 %.