Grønnegårds Teatret

Overenskomsten omfatter skuespillere, operasangere (minus kor) og dansere, der ansættes af Grønnegårds Teatret.

Minimumslønnen ved enhver ansættelse udgør skalatrin 27 i statens lønsystem.
Pr. oktober 2022 udgør dette 28.047,42 kr. pr. måned.
For beløb på andre skalatrin se under VI på lønkortet her

Pensionen er på 10 %.

Henvendelse angående overenskomsten kan ske til DSF v/Nina Maria Elmstrøm eller Magnus Homann Poulsen.