Mogens Hildesteds Teaterlegat

Legatets formål er at yde støtte dels til danske teaterkunstnere, der på grund af sygdom eller andre forhold har behov for hjælp, dels til unge teaterkunstnere som opmuntring og tilskyndelse til videreuddannelse. Ved uddeling af legatet lægges vægt på, at modtageren er i økonomisk trang.
 
Hildested-legatet kan, som det fremgår af fundatsen, blandt andet gives som støtte og opmuntring til videreuddannelse til yngre kollegaer. I forlængelse af dette vil bestyrelsen for Hildested-legatet understrege, at der ikke gives støtte til grunduddannelse, og at der fortrinsvis ydes støtte til indenlandske videreuddannelser. Der skal endvidere være et rimeligt forhold imellem de udgifter, der er forbundet med videreuddannelsen, og de forholdsvis beskedne legatportioner på ca. 2.000 – 5.000 kr.

Legatet uddeles ikke i 2018 på grund af begrænsede fondsmidler

Jubilæumslegat

Legatet er forbeholdt elev-medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Uddeles til medlemmer der er i økonomisk trang efter skriftlig ansøgning på en speciel ansøgningsblanket. 
Legatet uddeles en gang årligt og opslås i magasinet Sceneliv.
 
Hent ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: 1. november 2018, kl. 12.00.  

Ansøgningen sendes pr. mail ha@skuespillerforbundet.dk

eller til:

Dansk Skuespillerforbund, Tagensvej 85, 3., 2200 København N,
att.: Hanne Arlund

Legat efter afdøde skuespiller Irma Larné

Skuespiller Irma Larné blev indmeldt i Dansk Skuespillerforbund i 1946 og startede sin karriere under 2. Verdenskrig ved Kasino Teatret i Aarhus.

Hun spillede på et hav af scener, medvirkede i både Arne Weel-turnéen, turnéer hos Harald Stabehl, Røde Kro Teater, og i en del revyer. I 1980’erne trak hun sig tilbage fra skuespillerlivet, og bosatte sig i Silkeborg, hvor hun dannede en lille teatertrup.

Umiddelbart inden sin død i november 2009, indstiftede Irma Larné et legat, som skal udbetales på hendes fødselsdag 21. marts.

Legatet er indstiftet til skuespillere over 50 år, der fortsat arbejder som skuespillere, og ikke er gået på pension, men har behov for økonomisk støtte.

Der uddeles 4 portioner á 25.000 kr.

Ansøgningerne behandles af et legatudvalg bestående af formand og næstformand for Dansk Skuespillerforbund samt advokat Steen P. Husbjerg.

Ansøgningen skal sendes til: ha@skuespillerforbundet.dk

Ansøgningsfrist mandag 26. februar 2018, kl. 12.00