Skuespiller Harald Hejst's Legat

Legatet kan kun søges af medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Det gives som støtte og opmuntring til skuespillere, der er i økonomisk trang.

Ansøgningsfrist i 2017 annonceres senere

Legatportionerne er i størrelsesordenen 3 - 5.000 kr. 

Ansøgningen skal sendes til:

Skuespiller Harald Hejsts legat, c/o Dansk Skuespillerforbund, Tagensvej 85, 3., 2200 København N

Att.: Hanne Arlund

Ansøgningen kan også sendes pr. mail til: ha@skuespillerforbundet.dk

Legatet kan ikke ydes som produktionsstøtte

Mogens Hildesteds Teaterlegat

Legatets formål er at yde støtte dels til danske teaterkunstnere, der på grund af sygdom eller andre forhold har behov for hjælp, dels til unge teaterkunstnere som opmuntring og tilskyndelse til videreuddannelse. Ved uddeling af legatet lægges vægt på, at modtageren er i økonomisk trang.
 
Hildested-legatet kan, som det fremgår af fundatsen, blandt andet gives som støtte og opmuntring til videreuddannelse til yngre kollegaer. I forlængelse af dette vil bestyrelsen for Hildested-legatet understrege, at der ikke gives støtte til grunduddannelse, og at der fortrinsvis ydes støtte til indenlandske videreuddannelser. Der skal endvidere være et rimeligt forhold imellem de udgifter, der er forbundet med videreuddannelsen, og de forholdsvis beskedne legatportioner på ca. 2.000 – 5.000 kr.

Legatet uddeles ikke i 2017 på grund af begrænsede fondsmidler

Jubilæumslegat

Legatet er forbeholdt elev-medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Uddeles til medlemmer der er i økonomisk trang efter skriftlig ansøgning på en speciel ansøgningsblanket. 
Legatet uddeles en gang årligt og opslås i magasinet Sceneliv.
 
Hent ansøgningsskema

Ansøgningsfrist for 2017 bliver annonceret senere. 

Ansøgningen sendes pr. mail ha@skuespillerforbundet.dk

eller til:

Dansk Skuespillerforbund, Tagensvej 85, 3., 2200 København N,
att.: Hanne Arlund

Legat efter afdøde skuespiller Irma Larné

Skuespiller Irma Larné blev indmeldt i Dansk Skuespillerforbund i 1946 og startede sin karriere under 2. Verdenskrig ved Kasino Teatret i Aarhus.

Hun spillede på et hav af scener, medvirkede i både Arne Weel-turnéen, turnéer hos Harald Stabehl, Røde Kro Teater, og i en del revyer. I 1980’erne trak hun sig tilbage fra skuespillerlivet, og bosatte sig i Silkeborg, hvor hun dannede en lille teatertrup.

Umiddelbart inden sin død i november 2009, indstiftede Irma Larné et legat, som hvert år de næste 20 år skal udbetales på hendes fødselsdag den 21. marts.

Legatet er indstiftet til skuespillere over 50 år, der har behov for økonomisk støtte.

Der uddeles 4 portioner á 25.000 kr.

Ansøgningerne behandles af et legatudvalg bestående af formand og næstformand for Dansk Skuespillerforbund samt advokat Steen P. Husbjerg.

Ansøgningen skal sendes til: Dansk Skuespillerforbund, Hanne Arlund, Tagensvej 85, 3., 2200 København N.

Ansøgningsfrist onsdag den 22. februar 2017, kl. 12.00