Gramex

ANSØGNINGSFRISTER I 2019 BLIVER ANNONCERET INDEN UDGANGEN AF 2018.

Vi arbejder på, at ansøgningerne fremover skal afleveres elektronisk. Vi skal have tjekket, at alt fungerer som det skal, inden vi søsætter den nye ansøgningsportal, og det regner vi med sker indenfor den næste måneds tid. Vi vil gøre opmærksom på den nye fremgangsmåde, både i Sceneliv, i nyhedsbrev og her på siden. 

Gramexfonden kan søges af både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som ligger her på siden. Ansøgningen skal være motiveret, og indeholde beskrivelse, motivation/begrundelse.

Der gives primært støtte til efteruddannelse i ind- og udland for professionelle kunstnere.

Der gives kun i begrænset omfang støtte til musikudgivelser. 

Gramexfonden modtager ansøgninger til:

 • Vedligeholdelse af krop og stemme, herunder også sangundervisning
 • Kurser med faglig relevans
 • Videreuddannelse
 • Studierejser til udlandet, skal som udgangspunkt indeholde kursus/undervisningsafgift
 • Foresyngning, castings og auditions i udlandet 
 • Musikudgivelser (husk at sende lydfiler i form af MP3-filer, 2 - 3 eksempler, zip-filer og links til musik godtages ikke). Som ovenfor nævnt - gives der kun støtte til musikudgivelser i begrænset omfang.  

Der kan ikke søges støtte fra Gramexfonden til DSF-kurser eller kurser, hvor DSF samarbejder med en anden arrangør.

Der ydes ikke støtte til grunduddannelsen som skuespiller, danser eller sanger, men udelukkende til efter-/videreuddannelse. 

Ønsker du at søge om produktionsstøtte, skal du søge om andel i produktionsstøttemidlerne. Bemærk, at produktionsstøtteudvalget administrerer en særlig pulje til støtte af opsætning af musikdramatik. Vær opmærksom på, at produktionsstøttemidlerne først uddeles igen i 2019.  

Krav til ansøgningen

 • Der skal bruges et ansøgningsskema og vedlægges et cv. Skemaet kan downloades her på siden, eller alternativt rekvireres hos forbundet.
 • Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk, eller med tydelig håndskrift.
  Alle rubrikker på begge sider skal udfyldes. Kort cv skal vedlægges.
 • Ansøgningen må fylde maks. 4 sider i alt. Ansøgningsskema fylder 2 sider, obligatorisk cv må fylde 1 side, og så er der 1 side tilbage til tekst og budget. Budgettet skal være relateret til det du søger til, der menes ikke privat budget.
 • Der kan kun søges støtte til et formål pr. ansøgning.
 • Der skal vedlægges lydmateriale i form af MP3-filer, til ansøgninger om støtte til musikudgivelser. OBS: Zip-filer og lignende, samt links til musik godtages ikke. 
 • Vær opmærksom på, at ansøgningen skal være modtaget, inden det du søger støtte til (fx kursus, sangundervisning), begynder.

Ansøgninger, der ikke overholder kravene ovenfor, vil ikke blive behandlet.


Aflevering af ansøgning
Ansøgningen sendes til:

Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85, 3.
2200 København N

Eller mailes til Hanne Arlund

Ved spørgsmål til Gramex-fonden kontakt venligst sekretær Hanne Arlund.

Behandling af ansøgningen
Ansøgningen vil blive behandlet af gramex-udvalget, som består af medlemmer af Skuespillerforbundets bestyrelse. Udvalget udarbejder herefter en indstilling til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

 

 

Dokumenter

Ansøgningskema (PDF)
Ansøgningskema (word)