Produktionsstøtte

Ansøgningsfrist: Torsdag 12. september 2019, kl. 12.00.

Du skal læse nedenstående igennem, inden du søger. 

Du skal være opmærksom på, at du nu kan søge om støtte både som person og som firma.

Du kan primært søge støtte til projektudvikling online på vores hjemmeside. Du kan søge støtte, hvis du ønsker mulighed for at udvikle et givent projekt, der senere kan søges støtte til hos andre fonde.

Produktionsstøttemidlerne kan søges til:

  • Projekter, der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film.
  • Produktioner på cd, dvd og andre audiovisuelle produktioner.

Der ydes i særlige tilfælde støtte til projektudvikling til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål.

Produktionsstøttemidlerne kan kun søges, hvis der er afleveret regnskab for tidligere modtaget produktionsstøtte.

Krav til ansøgningen

  • Projektbeskrivelsen må max. fylde 3 A-4sider, inkl. budget, kort cv og bilag.
  • Bilag skal vedhæftes som filer, så hav dem klar, inden du udfylder ansøgningen.
  • Bilag kan ikke eftersendes.

Ansøgningen bliver ikke behandlet, hvis ovenstående krav ikke er opfyldt.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningsportalen lukker kl. 12.00.

Ansøgningen bliver behandlet i Produktionsstøtteudvalget og efterfølgende i bestyrelsen. Behandlingstiden er på ca. 10 uger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretær Hanne Arlund.

Ansøgningsportalen