Revy

DSF har vedtaget en kollegial aftale vedrørende ansættelse til revy. 

Aftalen der er godkendt på generalforsamlingen er forpligtende for det enkelte medlem og respekteres normalt af arbejdsgiverne. 

Der kan ansættes for en sammenhængende periode på minimum 45 dage.
I givet fald skal aflønning ske med minimum skalatrin 24 i det statslige lønsystem.

  Bl.a. Aarhus Bl.a. København
Skalatrin Månedsløn pr. april 2023 Månedsløn pr. april 2023
24 26.515,58 kr. 27.385,50 kr.

Beløbet afhænger af, i hvilken kommune revyen befinder sig. Du skal derfor først finde revyens kommune i oversigten her og se, hvilket romertal der gælder for kommunen/revyen (fremgår kommunen ikke af oversigten følges romertal II). Herefter kan du aflæse beløbene på de forskellige skalatrin under kolonnen med det pågældende romertal på lønkortet her

Ved shows eller lignende med maks. 6 spilledage kan der ansættes for enkelte dage. Lønnen er så minimum 2.155 kr. pr spilledag og 1.129 kr. pr prøvedag. 

Der er indgået en aftale om tv-transmission med Cirkusrevyen. Denne bør for at undgå negativ konkurrence kræves opfyldt ved påtænkte optagelser af andre revyer.